शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू

     

S.No.

Disciplines

Name of Expert

Contact no.

E-mail

1.

Breeding

Rice

Dr. Bharat Bhushan Gupta

9419133980

dr_bbgupta@gmail.com

 

Wheat

Dr. Bikram Singh

9419133973

bikramsgh@rediffmail.com

 

 Oil Seeds

Dr. Surinder Kumar Gupta
Dr. S.K. Rai

9469152445
9419943743

guptaskpbg@rediffmail.com
suniliivr@gmail.com

 

Pulses

Dr. B.S Jamwal

9906041499

bsjamwal@rediffmail.com

2.

Vegetables

Dr. R. K. Samnotra
Dr. Satesh Kumar

94191 15931
94197 89339

rksamnotra@ymail.com
me2satish@yahoo.co.in

3.

Floriculture

Dr. R. K. Pandey
Dr. Arvinder Singh

9419193687
9419214366

drkp12@rediffmail.com
arvindersingh4601@yahoo.com

4.

Entomology

Dr. Uma Shankar
Dr. Devinder Sharma

9419202151
9419117305

umashankar.ento@gmail.com
devskuastj@gmail.com

5.

Pathology/Mushroom

Dr. Anil Gupta
Dr.Amrish vaid
Dr. Sachin Gupta

9906082004
9419151649
9419160299

anilgupta2018@gmail.com
kathuakvk@gmail.com
sachinmoni@rediffmail.com

6.

Sericulture

Dr. R.K Gupta
Dr. Kamlesh Bali

9419850094

9419156289

rkguptaentoskuast@gmail.com

balikamkesh76@yahoo.com

7.

Soil Science

Dr. K.R. Sharma
Dr Vivak M. Arya

9419204690
9419129844

krmansotra2006@yahoo.co.in
dr.arya999@gmail.com

8.

Agricultural Engineering / Water management 

Dr. A.K. Raina
Dr. Sushil Sharma
Dr. R.K.Srivastava

9906382637
9419230487
9419795823

dr.ashokraina@gmail.com
sk_sharma4@yahoo.com
rksrivastava74@yahoo.co.in

9.

Agronomy

Dr. B. C. Sharma
Dr. Meenakshi Gupta

9419152428
9419785352

drbhagwati@gmail.com
meenakg13@gmail.com

10.

Extension Education

Dr. Rakesh Nanda
Dr. Rajinder Peshin

9419703645
9419205774

rakeshnanda2@rediffmail.com

rpeshin@rediffmail.com

11.

Economics

Dr. Anil Bhat

9469011250

drbhatanil@gmail.com

12.

Animal Production

Dr. Ramesh Kumar Sharma
Dr. Asma Khan
Dr. Nazam Khan

 

9419160249
9419112132
9419209866

rksann@rediffmail.com
asmakhan70@ yahoo.co.in
drnazamkhan@yahoo.com

13.

Animal Health

Dr. Jasvinder Singh
Dr. Utsav Sharma
Dr. A.K.Gupta
Dr. H.R Bhardwaj

9419233374
9697517109
9419146635
9419313766

Jssasan216@g mail.com
utsav_shrma @yahoo.co.in
ajaykguptavet@gma il.com
hrbhardwajve t@gmail.com

14.

Para clinical

Dr Anil Kumar Taku
Dr. Anish Yadav
Dr. M.A.Malik

9419353886
9419145424

9419158269

aniltaku@hotmail.com
anishyadav25@gmail.com
malikskuast@yahoo. com

15.

KVK, Jammu
KVK, Kathua
KVK, Samba
KVK, Rajouri
KVK, Reasi
KVK, Poonch
KVK, BhaderwahDr. Vinod Gupta
Dr. Arvind Ishar
Dr. Banarasi Lal
Dr. Ajay Gupta
Dr. Ravneet Kour9419139407
9419172382
7889875590
7889834416
9796423952

kvkjammu@gmail.com
kathuakvk@gmail.com
kvksamba@gmail.com
kvkrajouri@gmail.com
kvkreasi@gmail.com
kvkpoonch@gmail.com
kvkdoda@gmail.com